+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Trompet Hakkında bilgiler resimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Trompet Hakkında bilgiler resimler
  trompet ne demektir, trompet anlamı,  Alaşımlı ağızlıklı soluklu bir çalgıdır

  Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır

  Diyapazona göre duyulusu, bir büyük ikili aşağıdandır

  Solo ve eşlik görevi verilir

  Armoni Muzikalarında, en az iki partisi bulunur

  Ses rengi, açık ve parlaktır  Ses dizisi genişliği :  a Kalın bölüm b Orta bölüm c İnce bölüm  Sağ elin 1,2 ve 3 ncü parmakları, pistonlar üzerinde, sol el çalgının altından destek görevi yaparak, çalgının ağızlık bölümü dudaklara dayatılır ve yere koşut bir tutuşla çalınır

  Dudakların; kusursuz, dişlerin; düzgün ve eksiksiz (ön dişler) olması, aranılan nitelikler arasındadır Bu çalgıya başlamak için, on - oniki yaş normaldir Ancak, yirmibeşinden sonra öğrenmeğe çalışmak, gereksiz bir gayret olur (yeni başlayanlar için) Günlük çalışma konusunu, dudakların ve bünyenin dayanıklılığına bırakmak gerekir Çünkü, çok çalışmak isteyen bir çalgıdır Bununla beraber, her gün en az, dört saat çalışılmalıdır

  Bu çalgının geçmişi, çok eski yıllara dayanır Tanınmış olan iki biçiminden, düz ve pistonlu olanlarından, bugün en çok kullanılanı; Si b sesinde ve pistonlu olanıdır Çok eski devirlerdeki zafer törenlerinin en başta söz edilen çalgısı, düz Trompetlerdir Bu Trompetlere piston düzeni ancak ondokuzuncu yüzyıl başlarında konuldu, önceleri İtalyan Operalarının Orkestralarında yer aldı Besteciler armonik sesler veren düz Trompeti kullandılar Sonra, Bach ve Haendel çağında yaygınlıkla kullanılan bir çalgı oldu Klasik bestecilerin Orkestralarında iki Trompetle yetindiklerini, Wagner ile yeniden önem kazandığını söylerken, bu deyişe koşut olarak, çalgının gelişme zamanını da düşünmek gerekir, pirinçten yapılma, ağızlıklı ve pistonlu Trompetler günümüzde gelişme devrim tamamlamış durumdadır Çalgıya piston düzeni eklendikten sonra, çeşitli seslerde yapıldı Bir zaman Fa ve Mi b seslerinde yapılanlar kullanıldı Şimdi bunların yerine Do ve Si b seslerinde yapılanlar kullanılmaktadır Artık Fa ve Mi b sesleminde olanlar pistonsuz Trompetlerdir İnce bölüm seslerinin çıkarılabilmesi oldukça güçtür Bu sesleri sağlamlıkla çıkartabilecek çalıcılar gereklidir Parlak ve gür bir sesi vardır Kalın bölümün ilk iki notası, ince bölümün son üç notası dışarı kalmak üzere diğer seslerde yazılacak tüm ezgileri, parlak, kusursuz ve başarı ile seslendirebilir Sesleri acı bir özellik taşır Bu özelliğini kapatmak için yanında Kornete de yer verilmesi zorunludur Armoni Muzikaları için, çoklukla iki Trompet partisi yazılır Eğer çalıcı, parti sayısından 1 çok ise, bu durumda birinci partiyi; 1, ikinci partiyi; 2 kişi çalar 2 çok ise, her iki partiye de; ikişer çalıcı verilir Eğer dört parti varsa, bu partilerin dağıtımı şöyle yapılır:  a 1 nci parti, 1 nci Trompete

  b 2 nci parti, 1 nci Kornete

  c 3 ncü parti, 2 nci Kornete

  d 4 ncü parti, 2 nci Trompete verilir

  Topluluk içerisinde, Kornetlerle ve Trombonlarla birleştirilmiş Trompetler P, ve PP, seslerine çok iyi bir etki yapar Bu çalgı, Armoni Muzikalarının pistonlu ve sürgülü Trombonları ve bütün alaşımlı çalgıları ile çok iyi birleşir Yapılışı, çabuk notaların çalınmasına elverişlidir Bağlı - bağsız, dilli, çift dilli, diatonik, kromatik ve çabuk ezgileri kolaylıkla başarabilir Eşlik ezgilerindeki uzun seslerde, düzen (akor) durumundaki Trompet partilerini; sekizli, altılı, beşli ve üçlü aralıklar ile kullanmalıdır Bu gibi durumlarda, uyumsuz aralıkları zorunlu olmadıkça kullanmamalıdır Sürekli uyumsuz (dissonan) aralıkları ve özellikle, dörtlü aralığı sert bir etki bırakacağından kullanmaktan çekinmelidir

  Ezgilerin tatlı ve gür sesçisi Trompet için, tüm duygulan seslendirmek kolaydır Yeter ki, onun anlatım gücüne uygun ezgiler oluşturulsun Dinletilerde, erkekçe duyguların çizgilenişi beliriyorsa içinizde; Trompetin varlığını öğrenmiş olursunuz

  ÇİFTLEMELER

  SESDAŞ ÇİFTLEME:

  Trompet ile Büyüt Flüt, Trompet ile Obua veya Trompet ile Klarnet: Trompet egemendir Duyuluş kuvvetlenmiş, Trompet yumuşatılmış olur Çoklukla (F) de yapılır

  SEKİZLİDEN ÇİFTLEME:

  Trompeti bir sekizli yukarıdan çiftlemek için, üç veya dört (iki Büyük Flüt ve Obua gibi) çalgı düşünülür

  Trompet ile Trombon: Kullanılır

  Trompet ile Korno: Pek kullanılmaz

  Alaşımlı çalgılar, sesdaş olarak katlanmağa elverişlidirler Bir ezginin seslendirilişinde bu düşünceye yer verilmesi kusur değildir, örneğin, üç Trombonun veya dört Kornonun birden aynı ezgiyi seslendirmesine çok rastlanır Bu durumda, duyuluş çok dolgun ve kuvvetli olur Alaşımlı çalgıların sekizli biçiminde çiftlenmeleri daha iyi sonuçlar verir 2. Mesport
  Moderators

  trompet, trompet nedir, trompet ne demek, trompet neye denir, trompet hakkında, trompet ile ilgili bilgiler, trompet hakkında bilgi,

  XVI – XIX. yüzyıllarda kullanılan, eklenen tüpler sayesinde perdeleri değiştirilebilen daha gelişkin bir basit trompet türü de vardır. Bu çalgıyla armonik seslerin tamamı elde edilemediği için, bestedeki seslerin tümünü çıkartabilmek amacıyla trompetçiler yanlarında değişik perdelerden trompetler bulundurma ve çalgı değiştirmek zorunda kalıyordu. Bach döneminde çalgıcının yanında değişik perdeli trompetler bulundurması sayesinde eserler çalınırdı. Mozart döneminde ise daha değişik yapılarda tüplerin kullanıldığı ve do, re, mi bemol perdelilerin icra edildiği bilinmektedir. Beethoven döneminde ve sonraları trompetler için müzik, belli tüpler ve onlara uyan perdelere göre yazılmıştır.

  Transposition tablosu, klasik partisyonlarda trompet için yazılmış yerlerin okunabilmesi için gereklidir.
  Piston, ya da dönen kapakçıklar aracılığıyla ses verme uzunluğu arttırılan ve böylece değişik perdelerde armonik diziler üretebilen bir basit trompet çeşidi sonraları geliştirilmiştir. Bunlarda pistonlar üç tanedir. Perdeyi iki, bir veya üç alçaltabilirler. Birden fazla piston aynı anda harekete geçirilirse, perdeyi dört, beş ya da altı yarım sese düşürebilir. Bu tür, altı tane basit trompete eşit görev yapmaktadır denebilir.

  Modern pistonlu trompetin doğal perdesi, pistonlara basılmadığı zaman si bemol’dür, pistonun döndürülmesiyle la’ya dönüşür. Bazılarında do kullanılır. Başka bir özelliği ise eski basit trompetlerin yarısı uzunluğunda olmasıdır.
  Zamanla piston kullanımı ile değil, bir kaydırma mekanizmasıyla perde sayısının çoğaltıldığı trompetler kullanılmıştır. Bu türün ilk örneği XVII. yüzyılda görülmüştür.
 3. Mesport
  Moderators
  Trompet resimleri..

  Trompet resimleri1.jpgTrompet resimleri2.jpg
 4. Ziyaretçi
  bence cok güzel bişi herkez baksın

+ Yorum Gönder


trompet,  trompet hakkında bilgi,  TROMPET resimleri,  trompet çeşitleri,  trompet resmi,  trompet nedir